Xếp hạng tổng quát các ngành của các trường Đại học Canada

U.S. News 2011

Tên trường đại học
Thành phố - Bang
Hạng
McGill University
Montréal – Québec
18
University of Toronto
Toronto - Ontario
29
University of British Columbia
Vancouver – British Columbia
40
University of Alberta
Edmonton - Alberta
59
Université de Montréal
Montréal – Québec
107
Queen’s University
Kingston – Ontario
118
McMaster University
Hamilton – Ontario
143
University of Calgary
Calgary - Alberta
149
Simon Fraser University
Vancouver Canada
196

 

 

QS World University Rankings 2010 / 2011

Tên trường đại học
Thành phố - Bang
Hạng
McGill University
Montréal – Québec
19
University of Toronto
Toronto - Ontario
29
University of British Columbia
Vancouver – British Columbia
44
University of Alberta
Edmonton - Alberta
78
Université de Montréal
Montréal – Québec
136
University of Waterloo
Waterloo – Ontario
145
McMaster University
Hamilton – Ontario
162
The University of Western Ontario
London – Ontario
164
University of Calgary
Calgary - Alberta
165
Dalhousie University
Halifax – Nova Scotia
212
University of Ottawa
Ottawa – Ontario
231
University of Victoria
Victoria – British Columbia
241
Laval University
Québec City – Québec
271
York University
Toronto - Ontario
333
University of Manitoba
Winnipeg – Manitoba
357
Carleton University
Ottawa – Ontario
401
Université du Québec
Montréal – Québec
451

 

Times Higher Education 2010 – 2011

Tên trường đại học
Thành phố - Bang
Hạng
McGill University
 
19
University of Toronto
Toronto - Ontario
29
University of British Columbia
Vancouver – British Columbia
44
University of Alberta
Edmonton - Alberta
78
Université de Montréal
Montréal – Québec
136
University of Waterloo
Waterloo – Ontario
145
McMaster University
Hamilton – Ontario
162
The University of Western Ontario
London – Ontario
164
University of Calgary
Calgary - Alberta
165
Dalhousie University
Halifax – Nova Scotia
212
University of Ottawa
Ottawa – Ontario
231
University of Victoria
Victoria – British Columbia
241
Laval University
Québec City – Québec
271
York University
Toronto - Ontario
333
University of Manitoba
Winnipeg – Manitoba
357
Carleton University
Ottawa – Ontario
401
Université du Québec
Montréal – Qu ébec
451

 

Academic Rankings of World University (ARWU) 2010

Tên trường đại học
Thành phố - Bang
Hạng
University of Toronto
Toronto - Ontario
27
University of British Columbia
Vancouver - Canada
36
McGill University
Montréal – Québec
61
McMaster University
Hamilton – Ontario
88

 

Thống kê truy cập

3196476
Hôm nayHôm nay2946
Hôm quaHôm qua3621
Trong tuầnTrong tuần1713
Trong thángTrong tháng54318
Tổng số lượt Tổng số lượt 3196476

 

Du học Hợp Điểm

Anh Văn Hợp Điểm

Hợp Điểm đại diện tuyển sinh NUS

Đường đến nước Úc

Học Y khoa

94178102274541ffade41200c3906d7e p 400 Thông báo Copyright
Công ty Hợp Điểm thành lập & điều hành:
website-icon2Websites: 
facebook iconFacebook:
 
Quý khách cẩn thận không sử dụng các website, blog và facebook sao chép hoặc nhái tên Việt Nam Centrepoint, Hợp Điểm, Du học Hợp Điểm, Saigon Centrepoint, Anh văn Hợp Điểm, Studyenglish, Like Scholarship, Học Y khoa.
Nếu phát hiện các tên như trên hoặc tương tự, xin vui lòng báo ngay cho Công ty Hợp Điểm.
Các cá nhân và đơn vị làm web, blog và facbook sao chép hoặc nhái tên Việt Nam Centrepoint, Hợp Điểm, Du học Hợp Điểm, Saigon Centrepoint, Anh văn Hợp Điểm, Studyenglish, Like Scholarship, Học Y khoa sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Go to top