Học bổng

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
Satakunta, Pori Satakunta University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Samk UAS

1500 Euro đến 3000 Euro 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan
South Ostrobothnia, Seinäjoki Seinäjoki University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Seamk UAS

30% Học phí 31/12/2021
South Ostrobothnia, Seinäjoki Seinäjoki University of Applied Sciences Học bổng khác

Scholarships Seamk UAS B1

1000 Euro 31/12/2021 Đạt chứng chỉ B1 tiếng Phần
South Ostrobothnia, Seinäjoki Seinäjoki University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Seamk UAS

30% Học phí 31/12/2021 Đạt 60 tín chỉ
Southwest Finland, Turku Turku University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Turku UAS

4000 Euro 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan
California, Stockton University of Pacific Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

80.000 USD/4 năm 11/12/2020 IELTS 6.5/ TOEFL  77, GPA 8.0+
Uusimaa, Helsinki Arcada University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Arcada UAS

4000 Euro 31/12/2021 Xác nhận trong vòng 14 ngày
Uusimaa, Helsinki Arcada University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Arcada UAS

50% Học Phí 31/12/2021 Đạt tối thiếu 60 tín chỉ
Kanta-Häme, Hämeenlinna Häme University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Hame UAS

3200 Euro đến 6500 Euro 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan và đạt 60 tín chỉ
Kainuu, Kajaani Kajaani University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Kajaani UAS

50% Học Phí 31/12/2021 Xác nhận nhập học trong 14 ngày