HỌC BỔNG NUS

1600144860

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ASEAN-NUS

Học bổng dành cho HS đang học lớp 12 & SV trúng tuyển NUS. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí trong suốt 4 năm học + sinh hoạt phí 5,800 đô Sin/năm. Ứng viên không cần làm đơn riêng vì đơn dự tuyển cũng là đơn xét HB toàn phần. Sau khi ra trường, sinh viên NUS sẽ làm việc 3 năm cho các công ty trong và ngoài nước thành lập tại Singapore.

Thời gian mở đơn dự tuyển bậc cử nhân NUS từ 15/10 – 1/1 hằng năm.