Huỳnh Thanh Đức Anh

1614920040

Huỳnh Thanh Đức Anh 

Cựu học sinh trường Chuyên Lê Hồng Phong TPHCM
Tốt nghiệp NUS ngành Computer Science

Hiện tại đang làm tại Engineer tại Shopee

Mời bạn xem chia sẻ của bạn HUỲNH THANH ĐỨC ANH về chia sẻ kinh nghiệm ôn thi NUS, học hành, thực tập, đời sống sinh hoạt tại NUS.

Xem chi tiết tại: https://www.facebook.com/duhochopdiem/videos/1358175587855021