NGÀNH NGHỀ NUS

1600145940

NUS tuyển sinh 33 ngành lớn với hơn 300 chuyên ngành. Các ngành nghề đào tạo đa dạng, bao gồm từ KHTN, KHXH, Y tế, Kinh doanh, CNTT, kỹ sư..

KHỐI NGÀNH TỰ NHIÊN: Environmental Studies, Science ( Toán, Lý, Hóa, Sinh …)

KHỐI NGÀNH TIN HỌC + MÁY TÍNH: Computing, Information Security, Computer Engineering

KHỐI NGÀNH TIN HỌC + KINH DOANH: Data Science & Analytics, Business Analytica, Information Systems

KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT: Engineering, Chemical Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Environmental Engineering, Industrial & Systems Engineering, Materials Science &Engineering, Engineering Science, Civil Engineering, Food Science

KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC – THIẾT KÊ: Architecture, Landscape Architecture, Industrial Design, Building

KHỐI NGÀNH Y TẾ - SỨC KHỎE: Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Bio Medical Engineering, Pharmaceutical Science

KHỐI NGÀNH KINH DOANH: Business Administration, Business Administration (Accountancy), Project & Facilities Management, Real Estate

KHỐI NGÀNH NHÂN VĂN: Arts and Social Sciences (Sử, Địa, Ngoại ngữ, Triết, Tâm lý, Ngoại giao…), Arts and Social Sciences (Philosophy, Politics, and Economics), Law