TRỢ GIÚP TÀI CHÍNH NUS

1600144980

TRỢ GIÚP TÀI CHÍNH

Nếu chưa đạt yêu cầu học bổng nhưng đạt yêu cầu trúng tuyển, sinh viên sẽ được vay sinh hoạt phí khoảng 3.600 SGD/ năm và một phần lớn học phí tùy theo thu nhập của gia đình. Phần vay du học này không phải thế chấp tài sản và được trả trong vòng 20 năm sau khi ra trường với lãi suất thấp. Sau khi ra trường, sinh viên NUS sẽ làm việc 3 năm cho các công ty trong và ngoài nước thành lập tại Singapore.

Thời gian mở đơn dự tuyển bậc cử nhân NUS từ 15/10 – 1/1 hằng năm.

HỌC PHÍ

NUS có mức học phí ưu đãi so với các nước Âu, Mỹ, Úc. Học phí thấp nhất là các ngành KHXH, xây dựng, bất động sản chỉ từ 29,800 đô Sin/năm. Các ngành Y Nha có mức học phí cao nhất 154,800 đô Sin/năm. Dưới đây là bảng học phí các ngành tại NUS:

NGÀNH A. HỌC PHÍ CHƯA ĐƯỢC TRỢ GIÁ (FULL FEE) B. HỌC PHÍ ĐÃ ĐƯỢC TRỢ GIÁ TỶ LỆ TRỢ GIÁ (%)
Các ngành Arts and Social Sciences 29.850 17.550 41,2
Building, Real Estate 29.850

17.550

41,2
Các ngành Sciences 38.200 17.550 54,1
Các ngành Computing 38.200 17.550 54,1
Các ngành Engineering 38.200 17.550 54,1
Industrial Design 38.200 17.550 54,1
Architecture 39.050 18.950 51,5
Nursing 37.250 19.150 48,6
Pharmacy 38.100 19.350 49,2
Business 32.250 20.550 36,3
Law 38.300 27.050 29,4
Music New* 117.350 29.800 74,6
Dentistry New* 154.800 61.850 60
Medicine New* 154.800 61.850 60