CATS Academy Boston - Học bổng 100% Scholarship of Excellence

CATS Academy Boston - Học bổng 100% Scholarship of Excellence

29/06/2021

Kỳ nhập học: 9/2021, 1/2022, 9/2022

Đối tượng áp dụng: các học sinh mới và đang học tại trường nhập học vào lớp 11

Giá trị học bổng: 100% học phí và phí ăn ở mà phụ huynh đã đóng cho nhà trường trong 2 năm học tại trường, tương đương $59,500/năm (2 năm thì giá trị là $59,500*2 = $119,000)