Danh sách TRUNG HỌC TƯ THỤC MỸ

Trung học tư thục
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Saint's John's High School

Trung học tư thục Shrewsbury Massachusetts Mỹ

Saint's Anthony's High School

Trung học tư thục South Huntington New York Mỹ

Fairmont Private School

Trung học tư thục Orange County California Mỹ

Presentation of Mary Academy

Trung học tư thục Essex County Massachusetts Mỹ

Pope John XXIII High School

Trung học tư thục Everett Massachusetts Mỹ

East Catholic High School

Trung học tư thục Manchester Connecticut Mỹ

Norfolk Christian High School

Trung học tư thục Norfolk Virginia Mỹ