Danh sách trường Hungari

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Griffith University

Đại học công lập Brisbane Queensland Úc

University of Western Australia

Đại học công lập Perth Western Australia Úc

Taylor College

Trung học tư thục Melbourne Victoria Úc

La Trobe University

Đại học công lập Melbourne Victoria Úc

Eynesbury College

Cao đẳng tư thục Adelaide South Australia Úc

Lasalle College of the Arts

Học viện bán công Singapore

Curtin Singapore

Đại học tư thục Singapore

James Cook University Singapore

Đại học tư thục Singapore

Kaplan

Học viện tư thục Singapore

Depaul University

Đại học tư thục Chicago Illinois Mỹ

University of Illinois at Chicago

Đại học công lập Chicago Illinois Mỹ

University of Kansas

Đại học công lập Lawrence Kansas Mỹ

Oregon State Univesity

Đại học công lập Covarllis Oregon Mỹ

Texas A&M University

Đại học công lập Corpus Christi Texas Mỹ

Shoreline Community College

Đại học cộng đồng Shoreline Washington Mỹ

Whatcom Community College

Đại học cộng đồng Bellingham Washington Mỹ

Anglo Chinese School (ACS INTERNATIONAL)

Trung học tư thục Singapore

Saint Francis Methodist School

Trung học tư thục Singapore

Shatec College

Học viện tư thục Singapore

PSB Academy

Học viện tư thục Singapore

SIM Global Education

Học viện tư thục Singapore

International College of Manitoba (ICM UOM)

Trung học công lập Winnipeg Manitoba Canada

Auburn University

Đại học công lập Auburn Alabama Mỹ

University of Central Florida

Đại học công lập Orlando Florida Mỹ

University of South Florida

Đại học công lập Tampa Florida Mỹ

The University of British Columbia (UBC)

Đại học công lập Vancouver British Columbia Canada

Langara College

Cao đẳng công lập Vancouver British Columbia Canada

Fraser International College

Cao đẳng tư thục Burnaby British Columbia Canada

Centennial College

Cao đẳng công lập Toronto Ontario Canada

Brock University

Đại học công lập St.Catharines Ontario Canada

George Brown College (GBC)

Cao đẳng công lập Toronto Ontario Canada

University of South Australia

Đại học công lập Adelaide South Australia Úc

Simon Fraser University

Đại học công lập Burnaby British Columbia Canada

University of Manitoba

Đại học công lập Manitoba Canada

Royal Roads University

Đại học công lập Victoria British Columbia Canada