Danh sách trường Phần Lan

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Arcada University of Applied Sciences

Đại học khoa học ứng dụng Helsinki Uusimaa Phần Lan

Häme University of Applied Sciences

Đại học khoa học ứng dụng Hämeenlinna Kanta-Häme Phần Lan

Kajaani University of Applied Sciences

Đại học khoa học ứng dụng Kajaani Kainuu Phần Lan

Metropolia University of Applied Sciences

Đại học khoa học ứng dụng Helsinki Uusimaa Phần Lan

Satakunta University of Applied Sciences

Đại học khoa học ứng dụng Pori Satakunta Phần Lan

Seinäjoki University of Applied Sciences

Đại học khoa học ứng dụng Seinäjoki South Ostrobothnia Phần Lan

Turku University of Applied Sciences

Đại học khoa học ứng dụng Turku Southwest Finland Phần Lan

Hanken School of Economics

Đại học nghiên cứu Helsinki Uusimaa Phần Lan

Lut University

Đại học nghiên cứu Lappeenranta South Karelia Phần Lan