Danh sách trường Úc

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Griffith University

Đại học công lập Brisbane Queensland Úc

University of Western Australia

Đại học công lập Perth Western Australia Úc

Taylor College

Trung học tư thục Melbourne Victoria Úc

La Trobe University

Đại học công lập Melbourne Victoria Úc

Eynesbury College

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

University of South Australia

Đại học công lập Adelaide South Australia Úc

University of Adelaide

Đại học công lập Adelaide South Australia Úc

Deakin University

Đại học công lập Melbourne Victoria Úc

University of Sydney

Đại học công lập Sydney New South Wales Úc

TAFE SA in Adelaide

Cao đẳng nghề Adelaide South Australia Úc

TAFE SA in Adelaide College of the Arts

Cao đẳng nghề Adelaide South Australia Úc

TAFE SA in Elizabeth

Cao đẳng nghề Adelaide South Australia Úc

TAFE SA in Gilles Plains

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

TAFE SA in Noarlunga

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

TAFE SA in Regency Park

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

TAFE SA in Salisbury

Cao đẳng nghề Adelaide South Australia Úc

TAFE SA in Tonsley

Cao đẳng nghề Adelaide South Australia Úc

TAFE SA in Urrbrae

Cao đẳng nghề Adelaide South Australia Úc

Charles Sturt University

Đại học công lập Bathurst  New South Wales Úc

Western Sydney International College

Đại học công lập Sydney New South Wales Úc

SIBT College

Học viện tư thục Sydney New South Wales Úc

Newscastle International College

Dự bị Đại học Callaghan New South Wales Úc

Griffith College

Cao đẳng công lập Brisbane/ Gold Coast Queensland Úc

TAFE Tasmania

Cao đẳng nghề Hobart Tasmania Úc

Monash University

Đại học công lập Melbourne Victoria Úc

Edith Cowan College

Trung học tư thục Mount Lawley Western Australia Úc

Curtin College

Dự bị Đại học Bentley Western Australia Úc

Deakin College

Dự bị Đại học Melbourne Victoria Úc

Mitcham Girls High School

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

Modbury High School

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

Mount Barker High School

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

Mount Compass Are School

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

Mount Gamber High School

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

Murray Bridge High School

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

Naracoorte High School

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc