ĐIỀN ĐƠN ONLINE

1607741160

Từ ngày 15/10/2021 đến 14/2/2022, đơn dự tuyển chương trình học bổng & trợ giúp tài chính bậc cử nhân NUS chính thức được mở. Trước khi điền đơn, các bạn trẻ cần lưu ý những nội dung dưới đây:

Xem chi tiết Hướng dẫn điền đơn online

LƯU Ý:

A. TRƯỚC KHI ĐIỀN ĐƠN

Thời gian điền đơn online từ 15/10/2021 – 14/2/2022. Hạn chót upload các tài liệu giấy tờ cho hồ sơ dự tuyển: ngày 17/2/2022.

Nên sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc Mozilla Firefox để điền đơn. Đối với các trình duyệt khác (Internet Explorer, Microsoft Edge trước phiên bản 44.17763) có thể gặp những vấn đề không tương thích.

Nên sử dụng một trong các tài khoản xã hội sau để đăng ký điền đơn: Facebook, Google (ví dụ: Gmail), Tài khoản Microsoft (ví dụ: Outlook hoặc Hotmail), LinkedIn.

Nên tạo một tài khoản email (ví dụ như Gmail) chỉ để sử dụng cho việc điền đơn và liên lạc với NUS được thuận lợi nhất.

Tự đặt ra số PIN (8 ký tự bao gồm chữ Hoa, chữ thường, ký tự số) để liên hệ với NUS

Nên tìm cách lưu lại đơn ONLINE đã điền (chụp màn hình, copy ra microsoft word hoặc ghi tay…) để ghi nhớ và kiểm tra sau khi Submit.

Chuẩn bị trước các tài liệu, giấy tờ liên quan để đọc và điền thông tin một cách chính xác.

B. SAU KHI ĐIỀN ĐƠN

Nếu muốn cập nhật/sửa đổi các thông tin chi tiết ứng viên đăng nhập trang https://myaces.nus.edu.sg/applicantPortal/Login để chỉnh sửa.

Giữ gìn cẩn thận số App.No & số PIN để tiện tra cứu và liên lạc với nhà trường

Liên lạc ngay với Ban Tuyển Sinh nếu bị mất số PIN hoặc Appl.No ở đường đường link askadmission@nus.edu.sg

Không cho người khác số PIN để tránh các trường hợp bị lợi dụng, làm sai lạc

Lệ phí nộp đơn 20 SGD. Phải thanh toán lệ phí nộp đơn thì đơn mới được xét.

Nếu có thắc mắc liên lạc với Ban tuyển sinh NUS tại địa chỉ askadmission@nus.edu.sg hoặc Hợp Điểm (Hotline 0908058287) để được giải đáp thắc mắc (nếu có)

Thường xuyên vào trang web https://myaces.nus.edu.sg/applicantPortal/Login trên để biết tình hình hồ sơ dự tuyển của Ban tuyển sinh.