Early Bird Samk UAS

Early Bird Samk UAS

31/12/2020

Early Bird Discount trị giá 1.500 € học phí của năm học đầu tiên tại SAMK.

Tất cả các tân sinh viên đã được chọn và được nhận nhập học thanh toán học phí chậm nhất vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 (nhập học tháng 9 năm 2021) đều được thưởng khoản chiết khấu đầu tiên là 1.500 €. Chiết khấu sẽ được giảm khi thanh toán năm học đầu tiên. Hướng dẫn chi tiết về phương thức thanh toán học phí sẽ được gửi cùng với thư nhập học. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho năm học đầu tiên.