Gonzaga University - Học bổng $20.000/năm

Gonzaga University - Học bổng $20.000/năm

10/06/2021

Gonzaga University - Học bổng trị giá $20,000/năm x 4 năm sẽ trao cho học sinh đạt được tất cả các điều kiện như sau:

  1. GPA: tối thiểu 3.6 (hoac 8.6) từ lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Các môn khoa học không được dưới 8.0 (hoac 3.2).
  2. Tiếng Anh: Trình độ tiếng Anh tương đương tối thiểu IELTS 6.5 (iTEP hoặc DET có thể thay thế cho IELTS hoặc TOEFL).
  3. SAT: 1400.

 Ghi chú:

  • Đối với học sinh thỏa mãn điều kiện Tiếng Anh và GPA nhưng SAT dưới 1400, các em sẽ được package với chương trình ACL (Khóa học 9 tuần, học phí $5,000, bắt đầu ngày 1st  March 2021. Chương trình bao gồm 3 tín chỉ học thuật, tham gia lớp học với các Giáo sư đến từ cá trường DH danh tiếng tại Mỹ, chương trình Định hướng nghề và chương trình lấy chứng nhận Global Citizenship).
  • Số lượng học bổng có hạn (chỉ có 10 suất tổng cộng), và học bổng sẽ cấp theo “first comes, first served”