Học bổng Du học Đức

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
Bremen, Bremen Jacobs University Học bổng Toàn phần

Full Scholarships Campaign

100% Học Phí 31/12/2021
Bremen, Bremen Jacobs University Học bổng Một phần

Merit Scholarships

5,000 EUR 31/12/2021
Bremen, Bremen Jacobs University Học bổng Một phần

Học bổng dành riêng cho học sinh Việt Nam

2,500 EUR 31/12/2021