Học bổng Hà Lan

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
Học bổng Một phần

Holland Scholarship

5,000 EU/ năm đầu tiên 20/09/2020 Đạt thành tích xuất sắc, điểm GPA + IELTS cao Nộp CV và Motivation Letter
Học bổng Một phần

Orange Tulip Scholarship (OTS)

25% -50% - 75%-100% học phí 20/09/2020 Đạt thành tích xuất sắc, điểm GPA + IELTS cao Nộp CV và Motivation Letter