HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ASEAN - NUS

1600144860

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ASEAN-NUS

Các ứng viên Việt Nam có quyền tham dự xét tuyển Học bổng ASEAN-NUS dành cho bậc cử nhân.

Xem chi tiết tại đây: https://nus.edu.sg/oam/scholarships/freshmen-sprs/asean-undergraduate-scholarship-(aus)

Học bổng này do Đại học Quốc gia Singapore (NUS) trực tiếp quản lý.

Giá trị học bổng:

  • Bao gồm toàn bộ học phí trong suốt 4 năm học
  • Sinh hoạt phí 5,800 SGD/năm
  • Trợ cấp thêm 3.000SGD/năm tiền chỗ ở hàng năm,  
  • Được cho 1.750 SGD/lần mua máy tính.

Nghĩa vụ:

Làm việc 3 năm cho các tổ chức/công ty tại Singapore hoặc bất cứ nước nào miễn tổ chức/công ty đó có trụ sở chính đóng tại Singapore

Điều kiện:

Xét trên hồ sơ có tính cạnh tranh cao sẽ được mời phỏng vấn học bổng

Trong phỏng vấn học bổng, ngoài các vấn đề liên quan học tập, ứng viên sẽ được hỏi về các vấn đề liên quan leadership & social activities. Nếu vượt qua kỳ phỏng vấn trực tiếp, ứng viên được nhận học bổng toàn phần NUS.

Bên cạnh học bổng ASEAN, NUS còn có nhiều loại học bổng và khen thưởng khác cho sinh viên giỏi sau khi nhập học. Xem thêm tại đây: https://nus.edu.sg/oam/scholarships

Công ty Hợp Điểm, đại diện tuyển sinh duy nhất NUS tại Việt Nam.

www.nus.edu.sg/oam

www.vietnamcentrepoint.edu.vn/nus

www.facebook.com/HOPDIEM.DaidienBanTuyenSinhNUS

Email: thacmacnus@vietnamhopdiem.edu.vn

Hotline: 0908 058 287

Điện thoại: 028.38337747 – 028.39394930

Văn phòng tại TPHCM: 192 Lý Thái Tổ, P.1, Q.3