HỌC PHÍ ƯU ĐÃI

1614048060

DU HỌC ĐH DEBRECEN HỌC PHÍ ƯU ĐÃI

            Bảng học phí khối ngành Y tế của trường ĐH Debrecen:

NGÀNH

HỌC PHÍ (USD)

THỜI LƯỢNG

HỌC KÌ (HK)

GHI CHÚ

Dự bị Y khoa

 $ 7,000/năm

Nhập học tháng 1 hoặc 9

 

Y khoa

$ 16,900/năm

12 HK ( 6 years)

 

Nha khoa

$ 17,500/năm

10 HK ( 5 years)

$ 2,200/năm

Phí vật tư từ năm 3

Dược khoa

$ 8,000/năm

10 HK ( 5 years)

 

Điều Dưỡng ( Y tá)

$ 6,500/ năm

8 HK (4 years)

 

Vật lý trị liệu

$ 6,000/năm

8 HK ( 4 years)

 

Y tế Công cộng
(Cử nhân)     

$ 6,000/năm

8 HK ( 4 years)

 

Y tế Công cộng
(Thạc sĩ)       

$ 8,000/năm

3 HK ( 1.5 years)

 

 

            Bảng học phí khối ngành Non Meidcal của trường ĐH Debrecen:

NGÀNH

HỌC PHÍ (USD)

THỜI LƯỢNG

HỌC KÌ (HK)

Nghiên cứu Anh Mỹ -

English & American Studies

$ 5,500/năm

6 HK ( 3 years)

Quản trị Kinh doanh

Business Administration & Management

$ 6,000/năm

7 HK ( 3.5 years)

Tài chính & Tiếp thị

Commerce & Marketing

$ 6,000/năm

7 HK ( 3.5 years)

Tin học Kinh doanh

Business Informatics

$ 6,000/năm

7 HK ( 3.5 years)

Tin học

Computer Science

 

$ 6,000/năm

6 HK ( 3 years)

Công nghệ máy tính

Computer Science Engineering

$ 6,000/năm

7 HK ( 3.5 years)

Khoa học Trái đất

Earth Sciences 

$ 6,000/năm

6 HK ( 3 years)

Địa lý học

Geography

$ 6,000/năm

6 HK ( 3 years)

Đào tạo Phi công:

Professional  Pilot

$ 34,000 USD/ năm

7 HK ( 3.5 years)

Khoa học Tự Nhiên

(Toán – Lý – Hóa – Sinh)

$ 6,000/năm

6 HK ( 3 years)

Công nghệ Sinh hóa

Biochemical Engineering

$ 6,500/năm

7 HK ( 3.5 years)

Công nghệ Hóa học

Chemical Engineering

$ 6,500/năm

7 HK ( 3.5 years)

Công nghệ Điện

Electrical Engineering

$ 6,500/năm

7 HK ( 3.5 years)

Công nghệ Xây dựng

Civil Engineering

$ 6,500/năm

8 HK ( 4 years)

Công nghệ Cơ khí

Mechanical Engineering

$ 6,500/năm

7 HK ( 3.5 years)

Công nghệ Cơ Điện tử

Mechatronics Engineering

$ 6,500/năm

7 HK ( 3.5 years)

Công nghệ Thực phẩm

Food Engineering

$ 6,500/năm

7 HK ( 3.5 years)

Sáng tạo & nghiên cứu
Âm nhạc

Creative Arts & Musicology

$ 8,500

USD/năm

 

6 HK ( 3 years)

Biểu diễn Âm nhạc

Performance (Music)

 

$ 8,500

USD/năm

 

6 HK ( 3 years)

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Hợp Điểm: