KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

1616896920

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT
Earth Sciences

HỌC KIẾN THỨC GÌ?

  • Nghiên cứu hệ thống đất
  • Nghiên cứu thành phần, cấu trúc, lịch sử
  • Nghiên cứu vật liệu và quy trình chuyển đổi năng lượng
  • Nghiên cứu & thăm dò nguyên liệu, bảo vệ nguồn nước, núi lửa, địa chấn
  • Nghiên cứu & dự báo thời tiết, nguồn năng lượng thay thế và tái tạo

LÀM GÌ?

  • Nghiên cứu sinh
  • Chuyên viên tại các phòng nghiên cứu thí nghiệm
  • Chuyên viên lĩnh vực công nghệ lớn hay trong các nhà máy lọc dầu
  • Chuyên viên tại dự án bảo tồn, nghiên cứu hoặc dạy học
  • Nhà báo mảng môi trường

Xem thông tin chi tiết khóa học tại đây: https://www.edu.unideb.hu/p/earth-sciences-bsc