Marshall Merit- Based Scholarships

Marshall Merit- Based Scholarships

20/08/2020

Du học Mỹ 

Học bổng du học Marshall Merit- Based Scholarships. Giá trị 5.000 ~ 14.000 USD

Trường Marshall University, thành phố Huntington, bang West Virginia, Mỹ

Điều kiện: GPA 2.5; IELTS 6.0, TOEFL 61