Scholarships Arcada UAS

Scholarships Arcada UAS

31/12/2020

Du học Phần Lan

Học bổng du học Scholarships Arcada UAS

Giá trị 50% học phí

Trường Arcada University of Applied Sciences, thành phố Helsinki, bang Uusimaa, Phần Lan

Loại học bổng: Học bổng từ năm 2 trở đi

Điều kiện: đạt tối thiểu 60 tín chỉ