Scholarships Hame UAS

Scholarships Hame UAS

31/12/2020

Du học Phần Lan

Học bổng du học Scholarships Hame UAS

Giá trị 3200 Euro đến 6500 Euro

Trường Häme University of Applied Sciences, thành phố Hämeenlinna, bang Kanta-Häme, Phần Lan

Loại học bổng: Học bổng từ năm 2 trở đi

Điều kiện: theo trình độ tiếng Phần Lan và đạt 60 tín chỉ