Scholarships LUT Uni Năm 3

Scholarships LUT Uni Năm 3

31/12/2020

Du học Phần Lan

Học bổng du học Scholarships LUT Uni Năm 3

Giá trị 100% học phí

Trường Lut University, thành phố Lappeenranta, bang South Karelia, Phần Lan

Loại học bổng: Học bổng từ năm 2 trở đi

Điều kiện: đạt tối thiểu 60 tín chỉ