Scholarships Metropolia UAS

Scholarships Metropolia UAS

31/12/2020

Du học Phần Lan

Học bổng du học Scholarships Metropolia UAS

Giá trị: hoàn học phí 3000

Trường Metropolia University of Applied Sciences, thành phố Helsinki, bang Uusimaa, Phần Lan

Loại học bổng: Học bổng từ năm 2 trở đi

Điều kiện: theo trình độ tiếng Phần