Scholarships Samk UAS 100%

Scholarships Samk UAS 100%

31/12/2020

Dành cho Tân sinh viên theo học bất kỳ chương trình bậc Cử nhân nào tại SAMK

Sẽ được trao trên cơ sở đánh giá tổng thể quá trình học tập trước đó ở bậc trung học phổ thông hoặc/ và bậc học gần nhất (Có thể bao gồm: GPA, thành tích tham gia các cuộc thi, hoạt động trong và ngoài môi trường học thuật, kỹ năng tiếng Anh qua các bằng cấp)

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí của chương trình cử nhân ( 3,5 -4 năm). Để đáp ứng các yêu cầu giữ học bổng qua các năm học, sinh viên được yêu cầu học hoàn tất 60 tín chỉ ECTS mỗi năm.

Học bổng không bao gồm chi phí sinh hoạt, chẳng hạn như chỗ ở, ăn uống và đi lại, sinh viên phải tự trang trải chi phí sinh hoạt của mình.

Số lượng người được trao học bổng cho mùa nhập học tháng 9/2021 tối đa là mười (10) người.

Các học bổng SAMK khác không dành cho sinh viên đã được cấp Học bổng Toàn phần Học phí. Sinh viên được cấp toàn bộ học phí có trách nhiệm tham gia Chương trình Đại sứ Sinh viên SAMK.