Scholarships Samk UAS 50%

Scholarships Samk UAS 50%

31/12/2020

Trong quá trình học, sinh viên có thể nộp đơn xin học bổng sau mỗi năm học và được hoàn lại 50% học phí đã đóng nếu đạt thành tích tốt trong học tập

Điều kiện nhận Học bổng Học tập Thành công:

  • Hoàn thành 60 tín chỉ ECTS trong năm học,
  • Điểm trung bình ít nhất là 3.5/4.0
  • Thành tích của sinh viên phải nằm top 5 tốt nhất so với các sinh viên khác của chương trình cùng năm đó