SINGAPORE LƯƠNG

1613981100

TOP 20 LƯƠNG CAO SV TỐT NGHIỆP NUS

Lương ra trường dành cho sinh viên tốt nghiệp NUS có thu nhập từ 3,500 SGD/tháng trở lên (tùy ngành). Trong đó, 3 ngành Khoa học máy tính, Y, Luật có mức thu nhập cao từ 5,000 SGD/tháng trở lên. Dưới đây là TOP 20 ngành nghề lương cao.

 1. Computer Science – $5,571
 2. Medicine – $5,218
 3. Laws – $5,160
 4. Business Analytics – $4,881
 5. Computer Engineering – $4,732
 6. Business Administration – $4,593
 7. Industrial & Systems Engineering – $4,451
 8. Information Systems – $4,330
 9. Engineering Science – $4,285
 10. Architecture – $4,199
 11. Electrical Engineering – $4,101
 12. Materials Science and Engineering – $4,086
 13. Dental Surgery – $4,068
 14. Business Administration (Accountancy) – $4,005
 15. Chemical Engineering – $3,959
 16. Mechanical Engineering – $3,847
 17. Pharmacy – $3,840
 18. Environmental Engineering – $3,569
 19. Biomedical Engineering – $3,535
 20. Real Estate – $3,507

Nguồn: https://www.salary.sg/2020/graduate-employment-survey-2019-published-2020/