TIN HỌC - Computer Science

1616897160

HỌC KIẾN THỨC GÌ?

Khoa học tự nhiên và đào tạo cơ bản

 • Khái niệm cơ bản về Tin học,
 • Tự động hóa và Ngôn ngữ chính thức,
 • Kiến trúc máy tính, Kết hợp và Lý Hệ điều hành,
 • Ngôn ngữ lập trình bậc cao, Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán, …

Môn học bắt buộc - được lựa chọn

 • Ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu,
 • Mô hình dữ liệu quản trị máy chủ, mạng nội bộ và đô thị tốc độ cao,
 • Giao tiếp mạng, đánh giá hiệu suất của mạng,
 • Đồ họa máy tính, hệ thống đồ họa, hệ thống tin học không gian, đa phương tiện, lý thuyết thông tin,…

LÀM GÌ?

 • Chuyên viên Thiết kế và phát triển phần mềm
 • Chuyên viên lập trình hệ điều hành và các hệ thống sử dụng trong máy tính, điện thoại, và thậm chí cả ô tô.
 • Chuyên viên Thiết kế và phát triển Website
 • Chuyên viên Thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên quan
 • Chuyên viên Thiết kế và xây dựng các mạng truyền thông (LAN, WAN) và mạng nội bộ
 • Chuyên viên Tư vấn và khắc phục sự cố cho khách hàng về phần mềm
 • Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu & hệ thống
 • Chuyên viên Phân tích an ninh thông tin
 • Chuyên viên Giám sát lưu lượng truy cập, hiệu suất và dung lượng của một website…

Xem thông tin chi tiết khóa học tại đây: https://www.edu.unideb.hu/p/computer-science-bsc