TUYỂN SINH NGÀNH MEDICAL

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC NGÀNH Y TẾ TRƯỜNG ĐH DEBRECEN

Đại học Công lập Debrecen chuyên đào tạo các ngành Y tế, chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Để vào học tại ĐH Debrecen các ứngviên sẽ tham dự kiểm tra đầu vào của nhà trường.

Kiểm tra đầu các ngành Y tế một năm có 3 kì tại Việt Nam là tháng 3, tháng 7 & tháng 11.

Giáo sư trường ĐH Debrecen sẽ bay sang Việt Nam để thực hiện kì thi. Do tình hình Covid 19, nên nhà trường phải tổ chức thi viết và phỏng vấn qua Internet. Thí sinh sẽ làm bài và hỏi đáp online bằng tiếng Anh với các Giáo sư Debrecen.

Ngành Y Nha Dược thi 2 phần:

  • Thi viết: Sinh + Hóa hoặc Sinh + Lý (học sinh tự chọn)
  • Phỏng vấn (khoảng 20 phút)
  • Kiến thức Lý, Hóa, Sinh tổng quát
  • Dựa trên câu hỏi của bài thi viết
  • Thể hiện hiểu biết, sự tự tin, cảm xúc

Ngành Vật Lý Trị Liệu , Điều Dưỡng ( Y tá) & Y tế công cộng:

  • Yêu cầu học vấn: phỏng vấn đầu vào, bằng tốt nghiệp THPT
  • Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh thông thạo ( sẽ được đánh giá trong buổi phỏng vấn)

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Hợp Điểm: