TUYỂN SINH NGÀNH NON-MEDICAL

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NON-MEDICAL TRƯỜNG ĐH DEBRECEN

Đại học Công lập Debrecen – Hungary là trường ĐH đào tạo đa ngành hàng đầu tại Châu Âu & bằng cấp được công nhận quốc tế. Nổi bật trong việc đào tạo các ngành Y tế, Kinh doanh, Nghiên cứu Anh Mỹ, Khoa học, Kỹ thuật, Máy tính , Thực phẩm, Nông nghiệp, Phi Công, Âm nhạc, Công nghệ Sinh học, Sinh học phân tử…

Điều kiện tuyển sinh các ngành Non - Medical như sau:

 • Tiếng Anh Phỏng vấn qua Skype (nếu chưa có IELTS 5.5/ TOEFL iBT từ 65 trở lên)
 • Thi viết: tại Việt Nam ( tùy ngành)
 • Nộp hồ sơ & xét tuyển trực tiếp trên bảng điểm học bạ
 • Tốt nghiệp THPT
 • Deadline nhận đơn: 15/6

CHI TIẾT TUYỂN SINH CÁC NGÀNH BÊN DƯỚI:

QUẢN TRỊ KINH DOANH - BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT:

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán + Tiếng Anh ( viết & nói) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

THƯƠNG MẠI & TIẾP THỊ - COMMERCE AND MARKETING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán + Tiếng Anh ( viết & nói) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - FOOD ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán + Hóa hoặc Sinh ( viết & nói) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

QUẢN TRỊ NÔNG NGHIỆP - RURAL DEVELOPMENT ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán + Hóa ( viết & nói) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

KỸ SƯ SINH HÓA - BIOCHEMICAL ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán và Hóa / Sinh (viết và vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

KỸ SƯ HÓA HỌC - CHEMICAL ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán và Hóa (viết và vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

KỸ SƯ XÂY DỰNG - CIVIL ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán và Lý (viết và vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

KỸ SƯ ĐIỆN - ELECTRICAL ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán và Lý (viết và vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

KỸ SƯ CƠ KHÍ - MECHANICAL ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán và Lý (viết và vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN TỬ - MECHATRONICS ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán và Lý (viết và vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

VEHICLE ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán và Lý (viết và vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

PHI CÔNG - PROFESSIONAL PILOT WITH TYPE RATING

 • Yêu cầu học vấn: học lực 12 năm học trung bình từ khá trở lên, kiểm tra đầu vào môn Toán và Lý (viết và vấn đáp), sức khỏe loại tốt loại 1.
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (IELTS 6.0 / TOEFL iBT 78)

NGHIÊN CỨU ANH MỸ - ENGLISH AND AMERICAN STUDIES

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào tiếng Anh (vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (IELTS 6.0 / TOEFL iBT 78)

TIN HỌC KINH DOANH - BUSINESS INFORMATICS

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán (viết + vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

KHOA HỌC MÁY TÍNH - COMPUTER SCIENCE

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán (viết + vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH - COMPUTER SCIENCE ENGINEERING

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán + Lý (viết + vấn đáp) , bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO & NGHIÊN CỨU ÂM NHẠC - MUSICAL CREATIVE ART AND MUSICOLOGY

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào, bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh

BIỂU DIỄN ÂM NHẠC - CLASSICAL PERFORMING ARTS (MUSIC)

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào, bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh

SINH HỌC – BIOLOGY

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Sinh + Toán (viết và vấn đáp), bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

HÓA HỌC – CHEMISTRY

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Hóa + Toán (viết và vấn đáp), bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT – EARTH SCIENCES

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Địa + Toán (viết và vấn đáp), bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

ĐỊA LÝ – GEOGRAPHY

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Địa + Toán (viết và vấn đáp), bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

TOÁN HỌC – MATHEMATICS

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán (viết và vấn đáp), bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

VẬT LÝ – PHYSICS

 • Yêu cầu học vấn: kiểm tra đầu vào môn Toán + Lý (viết và vấn đáp), bằng tốt nghiệp THPT
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 513 / IELTS 5.5 / thi vấn đáp)

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Hợp Điểm: