University of Windsor - Học bổng đầu vào xét tự động

University of Windsor - Học bổng đầu vào xét tự động

02/12/2021

Du học Canada

Học bổng du học University of Windsor - Học bổng đầu vào xét tự động

Giá trị lên đến 16.000 CAD/4 năm

  • Tự động xét
  • Dựa vào GPA lớp 12 của sinh viên (xét điều kiện dựa trên điểm học kỳ 1 lớp 12/mid term grade)
  • Điểm GPA sử dụng để xét là trung bình của 6 môn học thuật điểm cao nhất, bao gồm tiếng Anh (trừ Thể dục, công nghệ, Giáo dục quốc phòng..)