University of Windsor - Học bổng International Student Excellence

University of Windsor - Học bổng International Student Excellence

02/12/2021

Du học Canada

Học bổng du học University of Windsor - Học bổng International Student Excellence

Giá trị lên đến 20.000 CAD/4 năm

  • Chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp từ THPT, chưa học qua cao đẳng Đại học 
  • Điều kiện duy trì học bổng: GPA 70%
  • Học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên quốc tế ngoài khu vực Nam Á và Trung Quốc.
  • Giá trị: 20,000$CAD cho 4 năm
  • Được cộng dồn với các học bổng đầu vào khác
  • Giới hạn: Học bổng có giới hạn
  • Điều kiện: GPA tối thiểu 8.0
  • Sinh viên apply học bổng sau khi đã nộp đơn ghi danh

Yêu cầu bài luận trả lời 2 câu hỏi:
1- Vì sao bạn chọn University of Windsor?
2- Là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ đóng góp như thế nào cho cộng động sinh viên/giảng viên Đại học Windsor?
Khuyến khích sinh viên nộp thêm 1 số giấy tờ bổ sung khác như Chứng chỉ, bằng cấp, chứng nhận,...