Danh sách trường Canada

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Douglas College

Cao đẳng công lập New Westminster British Columbia Canada

International College of Manitoba (ICM UOM)

Trung học công lập Winnipeg Manitoba Canada

The University of British Columbia (UBC)

Đại học công lập Vancouver British Columbia Canada

Langara College

Cao đẳng công lập Vancouver British Columbia Canada

Fraser International College

Cao đẳng tư thục Burnaby British Columbia Canada

Centennial College

Cao đẳng công lập Toronto Ontario Canada

Brock University

Đại học công lập St.Catharines Ontario Canada

George Brown College (GBC)

Cao đẳng công lập Toronto Ontario Canada

Simon Fraser University

Đại học công lập Burnaby British Columbia Canada

University of Manitoba

Đại học công lập Manitoba Canada

Royal Roads University

Đại học công lập Victoria British Columbia Canada

Britannia Community Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

Eric Hamber Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

Gladstone Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

John Oliver Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

Killarrey Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

King George Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

Kitsilano Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

Magee Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

Point Grey Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

Prince of Wales Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

Sir Charles Tupper Secondary School

Trung học công lập British Columbia Canada

Sir Winston Churchill Secondary School

Trung học công lập Vancouver British Columbia Canada

Templeton Secondary School

Trung học công lập Vancouver British Columbia Canada

University Hill Secondary School

Trung học công lập Vancouver British Columbia Canada

Vancouver Technical Secondary

Trung học công lập Vancouver British Columbia Canada

Windermere Community Secondary

Trung học công lập Vancouver British Columbia Canada

University of Prince Edward Island (UPEI)

Đại học công lập Charlottertown Prince Edward Island Canada

Burnaby North Secondary School

Trung học công lập Burnaby British Columbia Canada

Burnaby South Secondary School

Trung học công lập Burnaby British Columbia Canada

Byrne Creek Secondary School

Trung học công lập Burnaby British Columbia Canada

Cariboo Hill Secondary School

Trung học công lập Burnaby British Columbia Canada

Moscrop Secondary School

Trung học công lập Burnaby British Columbia Canada

Burnview Secondary School

Trung học công lập Delta British Columbia Canada

North Delta Secondary School

Trung học công lập Delta British Columbia Canada