Danh sách trường Mỹ

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Depaul University

Đại học tư thục Chicago Illinois Mỹ

University of Illinois at Chicago

Đại học công lập Chicago Illinois Mỹ

University of Kansas

Đại học công lập Lawrence Kansas Mỹ

Oregon State Univesity

Đại học công lập Covarllis Oregon Mỹ

Texas A&M University

Đại học công lập Corpus Christi Texas Mỹ

Shoreline Community College

Đại học cộng đồng Shoreline Washington Mỹ

Whatcom Community College

Đại học cộng đồng Bellingham Washington Mỹ

Auburn University

Đại học công lập Auburn Alabama Mỹ

University of Central Florida

Đại học công lập Orlando Florida Mỹ

University of South Florida

Đại học công lập Tampa Florida Mỹ

Mercer University

Đại học tư thục Atlanta/ Macon Georgia Mỹ

Illinois State University

Đại học công lập Normal Illinois Mỹ

Louisiana State University

Đại học công lập Baton Rouge Louisiana Mỹ

Suffork University

Đại học tư thục Boston Massachusetts Mỹ

University of Massachusetts Boston

Đại học công lập Boston Massachusetts Mỹ

Saint's John's High School

Trung học tư thục Shrewsbury Massachusetts Mỹ

University of Mississippi

Đại học công lập Oxford Mississippi Mỹ

Saint Louis University

Đại học tư thục Saint Louis Missouri Mỹ

Drew University

Đại học tư thục Madison New Jersey Mỹ

Adelphi University

Đại học tư thục Garden City New York Mỹ

Hofstra University

Đại học tư thục Long Island New York Mỹ

Saint's Anthony's High School

Trung học tư thục South Huntington New York Mỹ

Cleveland State University

Đại học công lập Cleveland Ohio Mỹ

University of Dayton

Đại học tư thục Dayton Ohio Mỹ

University of South Carolina

Đại học công lập Columbia South Carolina Mỹ

Baylor University

Đại học tư thục Waco Texas Mỹ

University of Utah

Đại học công lập Salt Lake City Utah Mỹ

George Mason University

Đại học công lập Fairfax Virginia Mỹ

James Madison University

Đại học công lập Harrisonburg Virginia Mỹ

Edmonds Community College

Đại học cộng đồng Lynnwood Washington Mỹ

Pierce College

Đại học cộng đồng Lakewood/ Puyallup Washington Mỹ

Washington State University

Đại học công lập Pullman Washington Mỹ

Western Washington University

Đại học công lập Bellingham Washington Mỹ

Marshall University

Đại học công lập Huntington West Virginia Mỹ

American University

Đại học công lập Washington D.C Mỹ