Ông Trần Hữu Phúc Tiến
Sáng lập viên, Giám đốc

 

Ông Phúc Tiến, nguyên là nhà báo về các lĩnh vực giáo dục và quan hệ đối ngoại từ năm 1984-2000.
Ông tốt nghiệp Cử nhân Lịch sử của Đại học Tổng hợp TPHCM và tu nghiệp báo chí tại Đại học Oxford - Anh quốc vào năm 1993 (Học bổng Reuter Foundation)

 

Bà Nguyễn Thị Anh Khuê
Sáng lập viên, Phó Giám đốc

 

Anh Khuê nguyên là chuyên viên tư vấn Anh văn và Du học của British Council ở Việt Nam từ năm 1997-2001.
Bà từng là giảng viên Anh văn của Trung tâm đào tạo thuộc Bộ Ngoại giao tại TPHCM.
Trước đó, bà có thời gian công tác trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
Bà tốt nghiệp Cử nhân Anh văn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, tham gia nhiều khóa huấn luyện tại nước ngoài.

 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Nga
Phó Giám đốc

 

Hoàng Nga có nhiều năm làm chuyên viên tư vấn du học của Công ty Hợp Điểm.
Bà tốt nghiệp Cử nhân Anh văn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

 

Ông Phạm Đình Sơn
Phó Giám đốc

 

Ông Đình Sơn có nhiều năm công tác truyền thông trong Hội doanh nhân trẻ TPHCM.
Ông tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông và Báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

 

Ông Nguyễn Trọng Hiển
Chánh Văn phòng và Kế toán trưởng

 

Ông Trọng Hiển tốt nghiệp Cử nhân Kế toán của Đại học Kinh tế TPHCM.

 

Bà Vũ Hồng Anh
Trợ lý Giám đốc

 

Hồng Anh tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế của Đại học Ngoại thương TPHCM.