CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP ĐIỂM (VIETNAM CENTREPOINT)
DU HỌC HỢP ĐIỂM

 
 

Tên gọi Hợp Điểm – Centrepoint bắt nguồn từ quan niệm công ty tự nguyện là một điểm nối kết chặt chẽ giữa Việt Nam với thế giới bên ngoài, trước nhất là Giáo dục

Từ 20 năm nay, Hợp Điểm tin rằng trau giồi tiếng Anh và Du học tại các nước tiên tiến là một trong những phương tiện quan trọng của các bạn trẻ Việt Nam muốn gặt hái thành công trong cuộc sống và góp phần phát triển đất nước.

Do vậy, Hợp Điểm tập trung các nguồn lực cho hai lĩnh vực này để phục vụ hiệu quả cho học sinh, sinh viên và phụ huynh tại TPHCM và nhiều tĩnh thành khác.

Phương châm phục vụ của Hợp Điểm nhiều năm nay không thay đổi. Đó là Tiếp sức thành đạt và Ra với năm châu !