Học bổng Canada

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
Ontario, Windsor University of Windsor Học bổng Một phần

University of Windsor - Học bổng International Student Excellence

20,000$CAD/4 năm 30/04/2022 - Chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp từ THPT, chưa học qua cao đẳng Đại học - Điều kiện duy trì học bổng: GPA 70%
Ontario, Windsor University of Windsor Học bổng Một phần

University of Windsor - Học bổng đầu vào xét tự động

Lên đến 16,000$CAD/4 năm 30/04/2022 - Xét duyệt dựa trên điểm trung bình môn lớp 12 - Điều kiện duy trì học bổng: GPA 85%
British Columbia, The University of British Columbia (UBC) Học bổng Một phần

International Major Entrance Scholarship

Tối đa 20.000 CAD 20/09/2020 Đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào của trường, học bổng sẽ được xét tự động
British Columbia, The University of British Columbia (UBC) Học bổng Toàn phần

UBC's International Leader of Tomorrow (ILOT) Award

100% học phí + chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học tại UBC 20/09/2020 Đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào của trường Chứng minh được năng lực và khả năng học tập thực sự xuất sắc, thành tích tham gia hoạt động ấn tượng (càng nhiều thành tích càng có cơ hội cao)