Học bổng Canada

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
British Columbia, The University of British Columbia (UBC) Học bổng Một phần

International Major Entrance Scholarship

Tối đa 20.000 CAD 20/09/2020 Đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào của trường, học bổng sẽ được xét tự động
British Columbia, The University of British Columbia (UBC) Học bổng Toàn phần

UBC's International Leader of Tomorrow (ILOT) Award

100% học phí + chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học tại UBC 20/09/2020 Đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào của trường Chứng minh được năng lực và khả năng học tập thực sự xuất sắc, thành tích tham gia hoạt động ấn tượng (càng nhiều thành tích càng có cơ hội cao)