Học bổng Du học Hungari

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
Ontario, Windsor University of Windsor Học bổng Một phần

University of Windsor - Học bổng International Student Excellence

20,000$CAD/4 năm 30/04/2022 - Chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp từ THPT, chưa học qua cao đẳng Đại học - Điều kiện duy trì học bổng: GPA 70%
Ontario, Windsor University of Windsor Học bổng Một phần

University of Windsor - Học bổng đầu vào xét tự động

Lên đến 16,000$CAD/4 năm 30/04/2022 - Xét duyệt dựa trên điểm trung bình môn lớp 12 - Điều kiện duy trì học bổng: GPA 85%
Utah, Salt Lake City University of Utah Học bổng Một phần

University of Utah - Nhập học trực tiếp Đại học

10.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
California, Stockton University of Pacific Học bổng Một phần

University of Pacific - Nhập học trực tiếp Đại học

30.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
South Carolina, Columbia University of South Carolina Học bổng Một phần

University of South Carolina - Nhập học trực tiếp Đại học

12.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Mississippi, Oxford University of Mississippi Học bổng Một phần

University of Mississippi - Nhập học trực tiếp Đại học

3.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Massachusetts, Boston University of Massachusetts Boston Học bổng Một phần

University of Massachusetts Boston - Nhập học trực tiếp Đại học

5.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Kansas, Lawrence University of Kansas Học bổng Một phần

University of Kansas - Nhập học trực tiếp Đại học

15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Illinois, Chicago University of Illinois at Chicago Học bổng Một phần

University of Illinois at Chicago - Nhập học trực tiếp Đại học

10.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Ohio, Dayton University of Dayton Học bổng Một phần

University of Dayton - Nhập học trực tiếp Đại học

25.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Louisiana, Baton Rouge Louisiana State University Học bổng Một phần

Louisiana State University - Nhập học trực tiếp Đại học

10.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Washington, Spokane Gonzaga University Học bổng Một phần

Gonzaga University - Nhập học trực tiếp Đại học

80.000 USD/4 năm 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Florida, Miami Florida International University Học bổng Một phần

Florida International University - Nhập học trực tiếp Đại học

5.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Alabama, Auburn Auburn University Học bổng Một phần

Auburn University - Nhập học trực tiếp Đại học

12.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Washington D.C American University Học bổng Một phần

American University - Nhập học trực tiếp Đại học

10.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
New York, Garden City Adelphi University Học bổng Một phần

Adelphi University - Nhập học trực tiếp Đại học

23.000 USD/ năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Satakunta, Pori Satakunta University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Samk UAS

1500 Euro đến 3000 Euro 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan
South Ostrobothnia, Seinäjoki Seinäjoki University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Seamk UAS

30% Học phí 31/12/2021
South Ostrobothnia, Seinäjoki Seinäjoki University of Applied Sciences Học bổng khác

Scholarships Seamk UAS B1

1000 Euro 31/12/2021 Đạt chứng chỉ B1 tiếng Phần
South Ostrobothnia, Seinäjoki Seinäjoki University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Seamk UAS

30% Học phí 31/12/2021 Đạt 60 tín chỉ
Southwest Finland, Turku Turku University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Turku UAS

4000 Euro 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan
California, Stockton University of Pacific Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

80.000 USD/4 năm 11/12/2020 IELTS 6.5/ TOEFL  77, GPA 8.0+
Uusimaa, Helsinki Arcada University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Arcada UAS

4000 Euro 31/12/2021 Xác nhận trong vòng 14 ngày
Uusimaa, Helsinki Arcada University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Arcada UAS

50% Học Phí 31/12/2021 Đạt tối thiếu 60 tín chỉ
Kanta-Häme, Hämeenlinna Häme University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Hame UAS

3200 Euro đến 6500 Euro 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan và đạt 60 tín chỉ
Kainuu, Kajaani Kajaani University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Kajaani UAS

50% Học Phí 31/12/2021 Xác nhận nhập học trong 14 ngày
Kainuu, Kajaani Kajaani University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Kajaani UAS

50% Học Phí 31/12/2021 Đạt 55 tín chỉ
Kainuu, Kajaani Kajaani University of Applied Sciences Học bổng 1 lần

Scholarships Kajaani UAS 1 Lần

100% học phí 31/12/2021 Thông qua kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Phần và đạt 55 tín chỉ
South Karelia, Lappeenranta Lut University Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships LUT Uni

50% Học Phí 31/12/2021 Đạt tối thiếu 60 tín chỉ
South Karelia, Lappeenranta Lut University Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships LUT Uni Năm 3

100% Học Phí 31/12/2021 Đạt tối thiếu 60 tín chỉ
Uusimaa, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Metropolia UAS

Hoàn học phí 3000 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan
Satakunta, Pori Satakunta University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Samk UAS

1500 Euro 31/12/2021 Chấp nhận thư mời học
Satakunta, Pori Satakunta University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Samk UAS 50%

50% Học Phí 31/12/2021 GPA: 3.5 + đạt 60 tín chỉ
Satakunta, Pori Satakunta University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Samk UAS 100%

100% Học Phí 31/12/2021 10 sinh viên đạt 60 tín chỉ + thành tích tốt
Ohio, Dayton University of Dayton Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

80.000 USD/4 năm 11/12/2020 IELTS 6.5/ TOEFL 77, GPA 8.0+