Học bổng Phần Lan

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
Satakunta, Pori Satakunta University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Samk UAS

1500 Euro đến 3000 Euro 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan
South Ostrobothnia, Seinäjoki Seinäjoki University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Seamk UAS

30% Học phí 31/12/2021
South Ostrobothnia, Seinäjoki Seinäjoki University of Applied Sciences Học bổng khác

Scholarships Seamk UAS B1

1000 Euro 31/12/2021 Đạt chứng chỉ B1 tiếng Phần
South Ostrobothnia, Seinäjoki Seinäjoki University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Seamk UAS

30% Học phí 31/12/2021 Đạt 60 tín chỉ
Southwest Finland, Turku Turku University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Turku UAS

4000 Euro 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan
Uusimaa, Helsinki Arcada University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Arcada UAS

4000 Euro 31/12/2021 Xác nhận trong vòng 14 ngày
Uusimaa, Helsinki Arcada University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Arcada UAS

50% Học Phí 31/12/2021 Đạt tối thiếu 60 tín chỉ
Kanta-Häme, Hämeenlinna Häme University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Hame UAS

3200 Euro đến 6500 Euro 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan và đạt 60 tín chỉ
Kainuu, Kajaani Kajaani University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Kajaani UAS

50% Học Phí 31/12/2021 Xác nhận nhập học trong 14 ngày
Kainuu, Kajaani Kajaani University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Kajaani UAS

50% Học Phí 31/12/2021 Đạt 55 tín chỉ
Kainuu, Kajaani Kajaani University of Applied Sciences Học bổng 1 lần

Scholarships Kajaani UAS 1 Lần

100% học phí 31/12/2021 Thông qua kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Phần và đạt 55 tín chỉ
South Karelia, Lappeenranta Lut University Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships LUT Uni

50% Học Phí 31/12/2021 Đạt tối thiếu 60 tín chỉ
South Karelia, Lappeenranta Lut University Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships LUT Uni Năm 3

100% Học Phí 31/12/2021 Đạt tối thiếu 60 tín chỉ
Uusimaa, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Metropolia UAS

Hoàn học phí 3000 31/12/2021 Theo trình độ tiếng Phần Lan
Satakunta, Pori Satakunta University of Applied Sciences Học bổng năm đầu

Early Bird Samk UAS

1500 Euro 31/12/2021 Chấp nhận thư mời học
Satakunta, Pori Satakunta University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Samk UAS 50%

50% Học Phí 31/12/2021 GPA: 3.5 + đạt 60 tín chỉ
Satakunta, Pori Satakunta University of Applied Sciences Học bổng từ năm 2 trở đi

Scholarships Samk UAS 100%

100% Học Phí 31/12/2021 10 sinh viên đạt 60 tín chỉ + thành tích tốt